Dermatologia

W zakresie diagnostyki chorób dermatologicznych, wykonujemy:

 • Dokładne badanie i wywiad dermatologiczny
 • Badania diagnostyczne w kierunku ektoparazytoz
 • Badanie zeskrobin ze skóry
 • Badanie mikroskopowe włosa (trichografia)
 • Badanie mykologiczne i bakteriologiczne (posiew i określenie wrażliwości na antybiotyki)
 • Badanie histopatologiczne (pobieranie wycinków skóry do badań)
 • Badanie mikroskopowe struktury włosa (trichografia)
 • Badanie zeskrobin ze skóry- pobranie wierzchniej warstwy skóry, naskórk w celu poddania badaniu mikroskopowemu
 • Immunoterapia swoista
 • Biopsja skóry
 • Badanie cytologiczne zmian skórnych i wydzielin z uszu
 • Pobieranie wymazu ze skóry
 • Testy alergiczne z krwi (alergeny wziewne, pokarmowe, nietolerancja pokarmowa, Malassezia)
 • Badanie cytologiczne zmian skórnych i wydzielin z uszu- badanie mikroskopowe służące określeniu rodzaju toczącego się w skórze procesu chorobowego- pobrane jako wymaz lub odcisk na szkiełko podstawowe , bądź taśmą klejącą – scotch test
 • Biopsja cienkoigłowa – badanie cytologiczne pobrane przez nakłucie zmiany skórnej
 • Śródskórne testy alergiczne