post

W marcu Orivet przeprowadza akcję sterylizacji w Głogowie i w Rawiczu (w Rawiczu dotyczy kotek i kotów). Proszę pamiętać – to bardzo ważny aspekt w życiu zwierząt. Sterylizacja stanowi bardzo skuteczną broń wobec niekontrolowanego rozrodu i chorób układu rozrodczego.